העיר סביירוויל - לוגו

על תהליך התכנון

תהליך אישור

  • הצוות יאסוף את כל מידע ההערכה, דוחות יועצים, הערכות תקציב, ניתוח SWOT וחזונות למסמך מגובש.
  • צוות הפיתוח יעבוד עם צוות ה-P&R כדי לפתח יעדים ומשימות קונקרטיות להגשמת החזון.
  • מידע זה ישולב באוסף ובדוח שיוצג לוועדת ה-P&R בישיבה בדצמבר.
  • לאחר מכן הוא יעבור את דרכו בתהליך האישור משם.
מעקב וסקור
  • יוכנו תוכניות עבודה שנתיות שמגשימות את התוכנית
  • הערכות של תוכנית העבודה ייערכו מדי שנה כדי לקבוע אם התקדמות הושגה ואם הכיוון עדיין במסלול
  • סקרי לקוחות והערכות שימוש ייערכו כחלק מהערכת תוכנית העבודה.