העיר סביירוויל - לוגו

הממשלה העירונית של סביירוויל

העיר סביירוויל מנוהלת על ידי ראש העיר, שנבחר על ידי האזרחים, ומועצת מועצה בת חמישה חברים, הנבחרים באופן כללי. הפעילות היומיומית של העירייה מנוהלת על ידי מנהל העירייה, הממונה על ידי הבמ"א. תפקידי העירייה מחולקים ל-12 מחלקות.

המשימה של העיר סביירוויל היא לספק שירותים איכותיים תוך שמירה וקידום האינטרסים הקולקטיביים של כל האזרחים והמבקרים בקהילה שלנו.