העיר סביירוויל - לוגו

כותרת VI מידע

העיר סביירוויל מצייתת לכל חוקי זכויות האזרח הפדרליים והמדינתיים החלים, כולל אך לא מוגבל לכותרת VI של חוק זכויות האזרח משנת 1964 (42 USC 2000e.), והעירייה אינה מפלה על סמך גזע, צבע, מין, דת, גיל או מוצא לאומי. מכוח הגשת תשובה לשידול זה, המציעים מסכימים לציית לאותה מדיניות אי-אפליה.

PDF כותרת VI מידע (189 KB)

 

מפרט הצעות מחיר

 

צור קשר

טרייסי בייקר, עוזר למנהל העיר

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
טלפון: 865.453.5504

שעות

יום שני יום שישי
8: 00: 5pm