העיר סביירוויל - לוגו

מכירת יין בחנות מזון קמעונאית

חנויות מזון קמעונאיות שמפיקות לפחות 20% מהמכירות ממכירה קמעונאית של מזון ומרכיבי מזון ויש להן שטח רצפה של לפחות 1,200 רגל מרובע, עשויות להגיש בקשה לוועדת המשקאות האלכוהוליים של טנסי בבקשה לקבל רישיון יין לחנות מזון קמעונאית.  

מידע לגבי האפליקציה זמין בכתובת http://www.tn.gov/abc/licensing/retail-food-store-wine-license.html 

כנדרש בבקשת המדינה, על מפעלים לקבל תעודת התאמה מהעירייה למכירת יין בחנויות מזון קמעונאיות, נא למלא את  PDF יישום (245 KB) ולהגיש באמצעות כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots. אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה..

יש להגיש תעודת ציות כל שנתיים (2) או בכל פעם שהבעלים, נושאי המשרה או המנהלים המופיעים בתעודת הציות אינם קשורים עוד לבעל הרישיון.