העיר סביירוויל - לוגו

זכויות נפגעי אלימות במשפחה

אם אתה קורבן לאלימות במשפחה, אתה יכול לבקש מהתובע הכללי של המחוז להגיש תלונה פלילית. יש לך גם את הזכות לפנות לבית המשפט בעל שליטה ביחסי פנים ולהגיש בקשה לצו הגנה.

צו הגנה עשוי לכלול:

  1. צו המונע את המתעלל ממעשי התעללות נוספים;
  2. צו המורה למתעלל לעזוב את משק ביתך;
  3. צו המונע מהמתעלל להטריד אותך או לעקוף אותך מכל סיבה שהיא;
  4. צו המעניק לך או להורה האחר משמורת או זכויות ביקור עם ילדך או ילדיך הקטין;
  5. צו המורה למתעלל לשלם מזונות לך ולילדיך הקטינים אם על המתעלל מוטלת חובה חוקית לעשות כן.

אנא התקשר למשטרת העיר סביירוויל (865-453-5506) כדי לדון בזכויות אלו ואחרות של קורבנות אלימות במשפחה עם שוטר.